HomeTagBor ( elemental arşivleri - PavTec

https://pavtec.com.tr/wp-content/uploads/2021/06/Kariyer-1-1280x640.jpg

Elemental Bor (Boron) – B Periyodik tabloda 5. element olarak yer alan bor, B sembolü ile gösterilir.  Metal veya ametal kategorisine girmez, metaloit olarak adlandırılır ve bileşik oluşturacağı yapıya göre farklı özellikler gösterebilir.  Amorf ve kristalin yapılarının yanı sıra iki stabil izotopu vardır: 10B (%19,8) ile 11B (%80,2). Dünya bor rezervlerinin %74.3’ü Türkiye’dedir açıklamasıyla kastedilen...