GenelBor Nitrür- BN

13 Ağustos 2021
Bor Nitrür (Boron Nitride – BN)

Bor Nitrür’ün en yaygın kullanılan fazı hegzagonal kristal formudur ve endüstride genellikle bu malzeme kullanılır.  Bunun yanı sıra ikinci en sert malzeme olarak kabül edilen kübik fazı ve Würtzite fazı bulunmaktadır.  Kristalin yapı haricinde amorf formu da bulunur.  Hegzagonal Bor Nitrür (h-BN) açık atmosferde 900°C, inert atmosfer ortamında 2000°C’ye kadar kimyasal yapısını koruyabilir; döküm sektöründe kalıp ayırıcı, yüksek sıcaklıklara dayanıklı katı yağlayıcı, insan sağlığına zararı olmaması sebebiyle gıda endüstrisinde hareketli malzemelerin yağlanması, kozmetik katkısı ve kompozit tamir malzemelerinin daha kolay şekillendirilmesi amacıyla katkı malzemesi olarak kullanılmaktadır.  Grafen benzeri, düzlemde halkasal 6’lı -B=N- yapılarından oluşan hegzagonal bor nitrür katmanlar halinde bulunur ve katmanlar arası zayıf bağlar bulunduğu için BN plakaları birbirleri üzerinde rahatça kayabilir.  Bu mikro özellik malzemeye de kayganlık özelliği verir.

Pavezyum Kimya olarak amorf, turbostratik ve hegzagonal yapılarda Bor Nitrür üretimi gerçekleştiriyoruz.  İsteğe göre farklı tanecik boyutlarında, kullanım yöntemine göre de katı, emülsiyon ve sprey gibi farklı formlarda üretimimiz mevcut.

Bor Nitrür’ün Fiziksel Özellikleri ve Kullanım Alanları

  • Yüksek kayganlık
  • Yüksek ısıl iletkenlik
  • Orta seviye elektrik iletkenliği
  • Termal şok direnci
  • Refrakter malzeme
  • Ergimiş metallerin temas yüzeylerinde
  • Yüksek sıcaklık uygulamalarında