HomeTagNano bor arşivleri - PavTec

https://pavtec.com.tr/wp-content/uploads/2021/06/Kariyer-1-1280x640.jpg

Elemental Küresel Amorf Nano Bor (n-B) Bor elemental halde B sembolü ile gösterilen bir elementtir.  Ülkemizde Bor dendiğinde akla gelen, genel algılanan malzeme ise madenlerde çıkarılan mineral cevherlerdir.  Başlıcaları üleksit, kolemanit, tinkal v.b. olan borlu maden bileşikleri genelde M1aM2bBcOx.n(H2O) yapısında çeşitli metal-metal-bor oksit formundadır ve kristal yapısında çoklu su içermektedir.  Genelde M1 ve M2 formları...