GenelNano bor (Elemental, amorphous) – nB

13 Ağustos 2021
Elemental Küresel Amorf Nano Bor (n-B)

Bor elemental halde B sembolü ile gösterilen bir elementtir.  Ülkemizde Bor dendiğinde akla gelen, genel algılanan malzeme ise madenlerde çıkarılan mineral cevherlerdir.  Başlıcaları üleksit, kolemanit, tinkal v.b. olan borlu maden bileşikleri genelde M1aM2bBcOx.n(H2O) yapısında çeşitli metal-metal-bor oksit formundadır ve kristal yapısında çoklu su içermektedir.  Genelde M1 ve M2 formları sodyum (Na), kalsiyum (Ca) ve magnezyum’u (Mg) temsil eder.  Türkiye’de Eti Maden bu mineralleri fiziksel olarak işleyerek veya rafine edip bor oksit (B2O3), borik asit (H3BO3) v.b. bileşiklere dönüştürür.

Pavezyum ise 2008 yılından beri süre gelen endüstriyel çalışmalar sonucu 2010 yılında da kapasiteli üretim ile bor oksit’i kimyasal yöntemlerle işleyerek ve saflaştırarak elemental bor üretimini gerçekleştirmektedir.  Fabrikamız bünyesinde üretilen bor saflık dereceleri:

  • %86 – %88
  • %90 – %92
  • %95 – %97
  • %99.9999

şeklindedir.  %99+ saflıktaki bor Nano boyutta ve küresel amorf yapıdadır.  Bor ve borlu kimyasallar değer piramidinde en üst noktadadır.  Dünyada sadece Pavezyum tarafından üretilmektedir.

Yanlış Bilinenler

  • Bor bir metal veya ametal değildir.  Yapısı doğrultusunda metalimsi olarak periyodik tabloda yerini alır.  Bileşiklerdeki karşı malzemeye göre değişken özellik gösterir.
  • Bor beyaz renkte değildir.  Saflık derecesine göre koyu kahverengi ile koyu gri ve siyah arası bir renk yelpazesine sahiptir.  Beyaz olan bor oksit ve borik asit yani yaygın borlu bileşiklerdir.